Hilfe bei Gewalt gegen Frauen Support for Woman experiencing violence. Aide aux femmes victimes d’actes de violence Помощь при насилии в отношении женщин. کمک در صورت خشونت علیه زنان المساعدة في حالات العنف الممارس ضد النساء

آیا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اید و یا به شما درد و ناراحتی وارد شده است؟مورد آزار جنسی قرار گرفته اید؟ مورد پرخاش ، تحقیر و توهین و بی احترامی قرار گرفته اید؟ آیا همسرتان شما را تهدید به ترک خاک کرده است؟ آیا تحت کنترل قرار گرفته اید و منزوی شده اید؟

Icon

هر گونه خشونت علیه زنان و کودکان در آلمان ممنوع است و بیرون از حوزه ی رواداری است.

Icon

هر زنی که ، صرف نظر از ملیت وی و اینکه آیا ازدواج کرده است یا خیر،مجاز است از حمایت و پشتیبانی برای خود و فرزندانش برخوردار شود.

Icon

در موارد اضطراری با شماره تلفن 110 تماس بگیرید. پلیس حتما به شما کمک خواهد کرد!

Icon

در شهر زاکسن یک خانه زنان به طور مخصوص برای زنان پناهجو وجود دارد. با شماره 92 82 32 44 1430 تماس بگیرید و یا به آدرس .help@she-leipzig.de ایمیل ارسال کنید.

Icon Icon

در صورتی خود نمی توانید تماس بگیرید ، از کسی که به وی اعتماد دارید، درخواست کنید. برای مثال سرپرستان مراکز، مترجمان، واسطه گران زبانی، پزشکان و یا مربیان فرزندان تان.

Icon

چه کمک هایی برای شما وجود دارد؟

مشاوره و حمایت از طریق تماس تلفنی و یا در یک مرکز مشاوره

  • ‎0341 44 23 82 29
  • help@she-leipzig.de
  • www.she-leipzig.de
  • حمایت در برابر خشونت از طریق پذیرش در یک مرکز حمایت از زنان
  • کمک در هنگام درخواست کمک هزینه ی مالی نزد نهادها
  • کمک پیرامون جستجوی یک آپارتمان شخصی
  • مشاوره پیرامون قوانین آلمان در موارد جدایی/طلاق از همسرتان
  • مشاوره در خصوص قوانین آلمان درباره حق سرپرستی از فرزندتان
  • ارائه مشاوره روانشناسی

Notruf | Emergency | Appel de secours | Срочная помощь | SOS – Urgencias | Pomoc doraźna | Acil Yardim

‎0341-44 23 82 29